Ydelser / Tinglysning

TinglysningTinglysning blev den 8. september 2009 en digital proces. De almindelige papirdokumenter erstattedes af elektroniske dokumenter, hvor dokumenter nu underskrives med en digital signatur eller ved hjælp af fuldmagter. Samtidig er der med tinglysningsreformen stillet øget krav til stedfæstelsen af arealer der handles eller ved stiftelse af rettigheder på fast ejendom.

Landinspektørfirmaet Peder Boesen råder over ekspertise og erfaring i brug af det digitale tinglysningssystem, så vi kan hjælpe dig i alle tinglysningsprocessens faser. Vi kan bl.a. tilbyde:

  •      Tinglysning og udarbejdelse af servitutter og skøder
  •      Udarbejdelse af tinglysningsrids (e-rids)
  •      Fremstilling af GML-filer
  •      Indhentning af fuldmagter
  •      Stedfæstning og registrering af servitutter i tinglysningssystemet
  •      Anmelde ejerlejlighedsopdelinger samt tinglyse vedtægter
  •      Opslag/udtræk fra den digitale tingbog samt indskannede akter

Foruden udarbejdelse og tinglysning af skøder og servitutter med tilhørende kortbilag (e-rids) i det nye tinglysningssystem, kan jeg  generere GML-filer, som anvendes ved stedfæstelse af servitutter, optagelse af pant i bygninger på lejet grund eller i forbindelse med overdragelse af arealer. GML-filen indeholdende koordinater til det givne areal eller rettighed, og som kan fastlægges ved opmåling (ledningsservitutter) eller stedfæstelse ud fra kortmateriale, kræves uploadet i tinglysningssystemet førend visse former for tinglysning kan finde sted. Vi kan desuden tilbyde opslag i den digitale tingbog, samt udlevering af kopier af servitutter/deklarationer, ligesom vi kan udarbejde og indhente underskrifter til fuldmagter til brug ved tinglysning af skøder eller servitutter.

Digital tinglysning er et vigtigt element i det daglige arbejde som landinspektør.
Derfor bruger jeg også ressourcer på hele tiden at være opdateret inden for dette felt. Du er derfor altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker min ekspertise til ovenstående punkter.
Landinspektør Peder Boesen | CVR: 67639316  | Tlf.: 74562673 | mail@pederboesen.dk